Jedna z pražských Vápencových skal, moc pěkně zajištěná pro sportovní lezení, se nachází mezi dvěma obrovskými sídlišti v přírodní rezervaci Prokopské údolí. To je spolu s několika dalšími přírodními památkami v bývalých lomech součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Obklopené paneláky ze všech stran je tak trochu jiným světem uprostřed města. Jako bonus tu máme několik sportovních skalek, dostupných v podstatě městskou hromadnou dopravou. Jednou z nich je Borová skála. 

Text a foto: Lucka, www.outver.net

Borová skála sestává ze dvou sektorů: Borová skála a Borová skála-pravý amfiteátr, jež na sebe přímo navazují. Obě jsou dobře odjištěné a udržované. Velkou zásluhu na údržbě a kultivaci skály i jejího okolí má sedmdesátník Reinhard Streif. Nenápadný dědeček tu s rakouským smyslem pro pořádek pečuje o lezecké cesty i přístupové cestičky. Komicky lámanou češtinou dokáže poradit v každé cestě a pro odpolední lezce se stal tak trochu atrakcí. Ve skutečnosti je lezeckou legendou, jež má za sebou mnoho náročných výstupů včetně expedic s Reinholdem Messnerem. 

Přístup ke skále můžeme volit buď z Jinonic / Nových Butovic (metro B) nebo z Barrandova (tramvajová zastávka Poliklinika Barrandov). Všechny vyjdou přibližně na 2,5 km. I z Barrandova prosím dodržujte přístup shora ze žluté turistické značky z louky vedoucí kolem Hradiště Butovice. Za dodržení zákazu přístupu zdola přes potok budete odměněni nevšedními výhledy na okolní pražská sídliště, jež tento kousek přírody obklopují. Ano, jste stále uprostřed města 🙂

Je tu ještě jedno omezeníé, které by bylo dobré respektovat: lezení je povoleno pouze pro členy ČHS. Pevně věřím, že všichni, co místní vybavení využívají, neváhali investovat těch pár stovek do ročního příspěvku. 

Na 20 m vysoké skále najdeme celkem 28 cest obtížnosti 3-8 UIAA. Vystačíme si s padesátimetrovým lanem a deseti expreskami. Helma se doporučuje vždycky a všude, ikdyž místní skála je poměrně kompaktní a moc se nedrolí. 

Z pěšiny na kraji louky odbočíme pár metrů dolů je skále. Přicházíme kolem levé části s několika kratšími cestami hned nahoře. Podél upravené cestičky jsou vyznačené další cesty, až se dostaneme na plošinku pod převisem. Ten můžeme lézt zprava nebo zleva, případně víc vlevo spárou. 

Postupujeme dál doprava a “o patro” níž se nachází pravý amfiteátr. Do něj sejdeme buď okolo po pěšince (pozor, je trochu strmější), nebo opatrně slezeme pár metrů koutkem, dojištěnám erárním kusem lana s uzly. Tady si vybereme z dalších šestnácti cest včetně pár sedmiček. Větší bomby tu nečekejte. Atraktivní je průlez jeskyňkou nazvaný “Varianta Pro hubený”.

Vzhledem k dostupnosti je Borová skála v obležení prakticky každý den. 

Detailní info najdete zde:

https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&skala_id=12125