Štěstí přeje připraveným a v horách to platí dvojnásob. Pojďme se tedy podívat, čemu je třeba se věnovat,