Každý výlet má svá rizika a během plánování se jim snažíme co nejvíce předcházet. Obsah lékárničky se řídí charakterem a náročností výpravy.