Silberkarklamm waterfall

Tři ferraty v jeden den v nádherné soutěsce Silberkarklamm na jihu dachsteinského masivu v Rakousku