Češi jsou národ vyhlídkový. Nemáme vysoké hory ani žádné jiné přírodní extrémy, ale máme rádi toulání po krajině